Wat is het verschil tussen de taxatiewaarde en de WOZ-waarde van een woning?

Wat is het verschil tussen de taxatiewaarde en de WOZ-waarde van een woning?
Wat is het verschil tussen de taxatiewaarde en de WOZ-waarde van een woning?

Bij de waarde van een woning heb je te maken met twee verschillende financiële inschattingen. De taxatiewaarde is het bedrag waarvoor een taxateur denkt dat de woning kan worden verkocht. De WOZ-waarde is een grove inschatting van de gemeente hoeveel je woning waard is. De taxatiewaarde en de WOZ-waarde kunnen beide fors afwijken van de waarde waarvoor een woning uiteindelijk wordt verkocht. Bij de WOZ-waarde zijn de verschillen het grootst. Een gemeente vindt dat niet zo erg. Die heeft alleen maar een getal nodig om de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting te kunnen rechtvaardigen.

Een taxatierapport laten opstellen

De taxatiewaarde van een woning wordt opgesteld door een erkende taxateur. Die komt langs om een uitgebreide inspectie uit te voeren. Op basis van de technische inspectie van de woning aan de binnen- en de buitenzijde – waarbij de conditie, de leeftijd en het oppervlak worden meegenomen – maakt de taxateur vergelijkingen met andere woningen. De verkoopprijzen van vergelijkbare woningen gecombineerd met de staat van de te verkopen woning plus de ervaring van de taxateur bepalen de taxatiewaarde. Over het algemeen is dat een redelijke inschatting van de verkoopprijs. Maar het komt regelmatig voor dat een woning uiteindelijk voor een veel hoger of lager bedrag wordt verkocht.

De WOZ-waarde bepalen

Het bepalen van de WOZ-waarde van een woning is vooral een administratief proces. Het gebeurt zelden dat een gemeentelijke taxateur langs komt. Een gemeentelijke taxateur berekent op basis van de uitkomsten van computersoftware van achter een bureau de waarde van een woning. De input voor die software zijn de verkoopgegevens van woningen rond de peildatum en de gegevens van het kadaster. Door een match te maken en de verschillen in de woningen rekenkundig te corrigeren, wordt er aan de woningen een waarde toegekend. Het mag duidelijk zijn dat die waarde in veel gevallen weinig te maken heeft met de reële verkoopwaarde. Maar wat is nu de status die je als woningeigenaar aan de taxatiewaarde en de WOZ-waarde kunt toedichten?

De status van de taxatiewaarde

Bij de taxatiewaarde mag je ervan uitgaan dat de taxateur zijn best heeft gedaan om de verkoopwaarde zo goed mogelijk te benaderen. Maar onder invloed van emotionele aspecten kan het best zijn dat een woning voor een sterk afwijkend bedrag wordt verkocht. In dat geval wordt vaak gezegd dat een woning ‘heel goed’  of juist ‘heel slecht’ is verkocht. Taxeren blijft een kwestie van inschatten. Aangezien de markt soms heel grillig is, is het nooit met zekerheid te zeggen hoe betrouwbaar de taxatiewaarde is.

De status van de WOZ-waarde

Je kunt de WOZ-waarde van je woning beter niet gebruiken als inschatting van de verkoopwaarde. De verkoopwaarde van vergelijkbare woningen wordt wel gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen, maar bij de toegepaste methode zijn zoveel kanttekeningen te plaatsen, dat het realiteitsgehalte van de WOZ-waarde als verkoopwaarde vrij laag is. De WOZ-waarde is vooral een uitgangspunt voor het innen van de Onroerende Zaak belasting. Vanwege de gebruikte methode is het de moeite waard om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, zeker als je vindt dat die te hoog is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *